คุณภัทร เจือจุล (ไข่)

Username
Password

ชื่อ : คุณภัทร เจือจุล

วง : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : ไข่

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้รับความรู้เพิ่มขึ้นครับ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone