นนทิวัชร์ กีรติชยานันท์ (เฟรม)

Username
Password

ชื่อ : นนทิวัชร์ กีรติชยานันท์

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : เฟรม

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : มาหาประสบการณ์และความรู้


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum