พลอยชมพู วิเศษนอก (พลอยแบน)

Username
Password

ชื่อ : พลอยชมพู วิเศษนอก

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Clarinet

ชื่อเล่น : พลอยแบน

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากหาความรู้ให้เพิ่มยิ่งขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Clarinet