ธนพฤทธ์ สวัสดิ์วงศ์วิชา (พริก)

Username
Password

ชื่อ : ธนพฤทธ์ สวัสดิ์วงศ์วิชา

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : พริก

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : มาหาประสบการณ๋


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum