ณิฐิณัฎฐ์ เกษร (เกด)

Username
Password

ชื่อ : ณิฐิณัฎฐ์ เกษร

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Clarinet

ชื่อเล่น : เกด

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพราะจะได้มีประสบการณ์ในการซ้อมมากขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Clarinet