ธนวิชญ์ คำสุข (ธัน' ดูด'ด้วย)

Username
Password

ชื่อ : ธนวิชญ์ คำสุข

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : ธัน' ดูด'ด้วย

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีปรัสบการณ์ในการเล่นดนตรีมากขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet