ปรมัตถ์ คำแก่นแก้ว (ก็อต)

Username
Password

ชื่อ : ปรมัตถ์ คำแก่นแก้ว

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Tuba

ชื่อเล่น : ก็อต

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tuba