ณัฐพงศ์ ห้อมา (ฟิวไม้ลอย)

Username
Password

ชื่อ : ณัฐพงศ์ ห้อมา

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : ฟิวไม้ลอย

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากหาประสบการต่างโรงเรียน


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare