ชนณิกาญต์ สิทธิเวช (ออมสิน)

Username
Password

ชื่อ : ชนณิกาญต์ สิทธิเวช

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Keyboard Percussion

ชื่อเล่น : ออมสิน

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากรู้เรื่องดนตรีเยอะๆ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Keyboard Percussion