พีรยุทธ คงทรัพย์ (ดีโด้)

Username
Password

ชื่อ : พีรยุทธ คงทรัพย์

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : ดีโด้

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : หาประสบการณ์


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare