สุดารัตน์ พันอินจ่อง (กะหล่ำ)

Username
Password

ชื่อ : สุดารัตน์ พันอินจ่อง

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Clarinet

ชื่อเล่น : กะหล่ำ

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : ภาษาจีน

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากรู้เรื่องรวมซาว


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Clarinet