วรรณษา มะโนใจ (ใบไม้)

Username
Password

ชื่อ : วรรณษา มะโนใจ

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Tenor Saxophone

ชื่อเล่น : ใบไม้

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เต้น

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tenor Saxophone