ศุภเลิศ โพธิชัย (เจมส์ Joker)

Username
Password

ชื่อ : ศุภเลิศ โพธิชัย

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : เจมส์ Joker

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีประสบการณ์ให้เยอะขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone