กาญจนา แป้นอุดม (เป็ด)

Username
Password

ชื่อ : กาญจนา แป้นอุดม

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Euphonium

ชื่อเล่น : เป็ด

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : นักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่งเบญจมานุสรณ์

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากพัฒนาตนเองให้มีความสามรถ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Euphonium