ช่อผกา เดชพละ (บีมืด)

Username
Password

ชื่อ : ช่อผกา เดชพละ

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Flute

ชื่อเล่น : บีมืด

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : แดนซ์โคว์เวอร์

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ประสบการและหาความรู้


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Flute