พลิศร บ่อเกิด (ปิงปอง)

Username
Password

ชื่อ : พลิศร บ่อเกิด

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : ปิงปอง

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : ร้องเพลง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากหาประสบการณ์เจอรูปแบบการเรียนใหม่ๆ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn