ธนภณ สาคเรศ (นิคเนม)

Username
Password

ชื่อ : ธนภณ สาคเรศ

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Euphonium

ชื่อเล่น : นิคเนม

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : วาดภาพ

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเก่ง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Euphonium