ศุภวิทย์ ฤกษ์เวียง ()

Username
Password

ชื่อ : ศุภวิทย์ ฤกษ์เวียง

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น :

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum