ชัยพร วารีรัตน์ (พี)

Username
Password

ชื่อ : ชัยพร วารีรัตน์

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : พี

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : -

เข้าร่วมค่ายเพราะ : -


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum