พันธษา ประสิ่งชอบ (โอ๊ต)

Username
Password

ชื่อ : พันธษา ประสิ่งชอบ

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Tuba

ชื่อเล่น : โอ๊ต

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อย่ากได้ความรู้เกี่ยวกับกนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tuba