ดวงฤทัย จำปาทิพย์ (เฟิร์น)

Username
Password

ชื่อ : ดวงฤทัย จำปาทิพย์

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Baritone

ชื่อเล่น : เฟิร์น

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : นอน

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เต็มใจมามากค้ะะะะ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Baritone