ปวีณา ทองวิเวก (วีณา)

Username
Password

ชื่อ : ปวีณา ทองวิเวก

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : วีณา

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : คัดลายมือเเละเล่นกีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมาหาประสบการ์ณ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn