ชลธิชา ใขศรี (ฟิล์ม)

Username
Password

ชื่อ : ชลธิชา ใขศรี

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : ฟิล์ม

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet