เดชาวัต ทองทวี (เบทศ์)

Username
Password

ชื่อ : เดชาวัต ทองทวี

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Tenor Saxophone

ชื่อเล่น : เบทศ์

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : ร้องเพลง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมาหาประสบการณ์เเละความรู้ใหม่ๆ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tenor Saxophone