ฉัฐภพ สุริโยภาส (โฟกัส)

Username
Password

ชื่อ : ฉัฐภพ สุริโยภาส

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Auto Saxophone

ชื่อเล่น : โฟกัส

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : กีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเก่งดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Auto Saxophone