ศลิษา บุญจินดา (ใบเตย)

Username
Password

ชื่อ : ศลิษา บุญจินดา

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Color Guard

ชื่อเล่น : ใบเตย

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ประสบการณ์เพิ่มเเละอยากได้การเรียนรู้ในการอยู่กับผู้คนหมู่มาก เเลกเปลี่ยนความคิดเรื่องของคัลเลอร์การ์ด


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Color Guard