ชนธัญ ชนะสิทธิ์ (ทอย)

Username
Password

ชื่อ : ชนธัญ ชนะสิทธิ์

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : ทอย

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : เล่นบอล

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ต้องการสนุกและอบอุณ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum