วัชรพงศ์ จิรวงศ์ณธิพร (กี้)

Username
Password

ชื่อ : วัชรพงศ์ จิรวงศ์ณธิพร

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : กี้

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ประสบการณ์เกี่ยวกับดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum