จักรพนธ์ น้อยศรี (นิว)

Username
Password

ชื่อ : จักรพนธ์ น้อยศรี

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : นิว

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : กิน หลับ

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมากกว่าเดิม แล้วได้เสริมการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆโรงเรียนอื่นอีกด้วยครับ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum