ชนกฤต ปรียานนท์ (ไอซ์)

Username
Password

ชื่อ : ชนกฤต ปรียานนท์

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : ไอซ์

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : ตว

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ก็ไม่รู้สินะ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum