นิธิกรณ์ รอดดารา (เจมส์)

Username
Password

ชื่อ : นิธิกรณ์ รอดดารา

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : เจมส์

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เล่นกีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมากกว่าเดิม แล้วได้เสริมการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆโรงเรียนอื่นอีกด้วยครับ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare