วิทศณุ ชาวไทย (กัปปะ)

Username
Password

ชื่อ : วิทศณุ ชาวไทย

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : กัปปะ

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีโอกาสเจอคนใหม่ๆ ได้ประสบการ์ณใหม่ๆ และเจอคนที่เล่นเครื่องดนตรีเดียวกัน


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare