ธนวัฒน์ ปรานี (แสตมป์)

Username
Password

ชื่อ : ธนวัฒน์ ปรานี

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Baritone

ชื่อเล่น : แสตมป์

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Baritone