ณัฐดนัย โป้สมบูรณ์ (ทีม)

Username
Password

ชื่อ : ณัฐดนัย โป้สมบูรณ์

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : ทีม

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเเรกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีให้เพิ่มขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone