ณัฐมล บัวผุด (ชิม)

Username
Password

ชื่อ : ณัฐมล บัวผุด

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : ชิม

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone