รัชนีวรรณ ทิมอรุณ (กระต่าย)

Username
Password

ชื่อ : รัชนีวรรณ ทิมอรุณ

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : กระต่าย

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : แสดงละคร

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ได้เจอเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เล่นเครื่องเดียวกัน


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone