ธนธัญ เชียงใหม่ (จั๊มพ์)

Username
Password

ชื่อ : ธนธัญ เชียงใหม่

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : จั๊มพ์

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : -

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet