วรวิทย์ คำรอด (ปอนด์)

Username
Password

ชื่อ : วรวิทย์ คำรอด

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : ปอนด์

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เล่นบอล

เข้าร่วมค่ายเพราะ : สนุก ได้มีประสบการณ์ เจอเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆใหม่ๆ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet