วิธาวดี กิ่งไทร (ชมพู พิ้ง)

Username
Password

ชื่อ : วิธาวดี กิ่งไทร

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : ชมพู พิ้ง

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เทควันโด

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ฝึกทักษะมากขึ้นได้รู้จักสังคมใหม่ๆหาประสบการณ์


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet