จณิสตา นะเสวี (-)

Username
Password

ชื่อ : จณิสตา นะเสวี

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : -

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาทักษะด้านดนตรี แบ่งปันความรู้และความคิดเห็นกัน สร้างความสามัคคี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet