นนทิตา เปรมแปลก (แป้ง)

Username
Password

ชื่อ : นนทิตา เปรมแปลก

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : แป้ง

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีประสบการณ์ด้านดนตรีร่วมกับโรงเรียนอื่น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet