เจตน์สฤษฏิ วิสิทธิวงศ์ (แฟ้ม)

Username
Password

ชื่อ : เจตน์สฤษฏิ วิสิทธิวงศ์

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : แฟ้ม

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : ว่ายน้ำ

เข้าร่วมค่ายเพราะ : มาหาประสบการณ์แบ่งปันกับพี่น้อง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet