นันทิกานต์ จารย์ปัญญา ()

Username
Password

ชื่อ : นันทิกานต์ จารย์ปัญญา

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น :

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn