สุนิสา สระน้อย (ส้ม)

Username
Password

ชื่อ : สุนิสา สระน้อย

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : ส้ม

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn