รัตกัมพล ยงพฤกษา (เก่ง)

Username
Password

ชื่อ : รัตกัมพล ยงพฤกษา

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Baritone

ชื่อเล่น : เก่ง

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : กังฟู

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพื่ออนาคตของครอบครัว


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Baritone