ณภัทร โชติบัญชา (บูม)

Username
Password

ชื่อ : ณภัทร โชติบัญชา

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : บูม

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : วาดรูป

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพื่อเพิ่มความสามารถของตนเองในด้านดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet