มงคล ศรีประเสริฐ (ฟลุ๊ค)

Username
Password

ชื่อ : มงคล ศรีประเสริฐ

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Euphonium

ชื่อเล่น : ฟลุ๊ค

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เล่นกีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีความรู้มากกว่านี้และประสบการทางด้านดนตรีให้เยอะกว่านี้ครับ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Euphonium