ภูมิพัฒน์ เจริญรัตน์ (นิว)

Username
Password

ชื่อ : ภูมิพัฒน์ เจริญรัตน์

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : นิว

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : กีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากพัฒนาฝีมือให้เก่งขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum