ศุภกฤต แปลงโสม (ป้าย)

Username
Password

ชื่อ : ศุภกฤต แปลงโสม

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : ป้าย

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพราะอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับดนตรีให้มากกว่านี้


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum