บุริศร์ ขาวจ้อย (บูม)

Username
Password

ชื่อ : บุริศร์ ขาวจ้อย

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : บูม

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : กีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีความสามารถทางด้านดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum